NAVISOFT selfservice
Privātuma politika

NAVISOFT SIA PRIVĀTUMA POLITIKA

Navisoft SIA ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula)

KĀPĒC MĒS APKOPOJAM, GLABĀJAM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

Jūsu dati tiek apkopoti, lai:

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar politiku, kas ir aprakstīta regulā.

Navisoft SIA uzņēmuma darbinieki un darbuzņēmēji datus lietos tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

Navisoft SIA nenes atbildību par personīgā rakstura saturu, kas var tikt ievadīts portālā http://www.Navisoft.lv/ sadaļā “Kontakti”, publicēto informāciju pieteikumu portālā https://portal.Navisoft.lv/selfservice/ vai informācijas sociālā tīkla FACEBOOK uzņēmuma Navisoft SIA ziņu lentē https://www.facebook.com/NavisoftRiga/.

KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI?

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi Latvijas valstī, ir Navisoft SIA.

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, varat sūtīt e-pastu uz mail@Navisoft.lv.

Navisoft SIA darbiniekiem, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu un informācijas sniegšanai, kas ir nepieciešami darbam ar partneriem, klientiem un piegādātājiem.

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti Navisoft SIA darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgās sistēmās.

Datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi:

KĀDI DATI TIEK APKOPOTI?

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs glabāsim personisko informāciju, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

KĀ JŪS VARAT PIEKĻŪT SAVIEM DATIEM, PĀRBAUDĪT TO PAREIZĪBU UN IZLABOT TOS?

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā Navisoft SIA darba laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam 30 dienas no Jūsu piekļuves pieprasījuma.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, no Navisoft SIA puses tiks veikti atbilstoši pasākumi, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

KUR VĒRSTIES JAUTĀJUMU VAI SŪDZĪBU GADĪJUMOS?

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, lūdzam sazināties: ar datu pārzini, kurš ir atbildīgs par šo datu apstrādi, e-pasta adrese: mail@Navisoft.lv.

Sūdzību un konfliktu gadījumā rakstiet Navisoft SIA amatpersonām (e-pasts: mail@Navisoft.lv).

Ja jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai sabiedrības nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Mēs izmantosim informāciju, kuru Jūs sniegsiet, lai izskatītu Jūsu sūdzību un nosūtītu Jums atbildi, tiklīdz Jūsu sūdzība būs izskatīta.

SĪKDATŅU POLITIKA

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

Šo sīkdatņu iespējošana nav obligāti nepieciešama interneta vietnes galveno funkciju veikšanai, bet tā nodrošinās Jūs ar labāku pārlūkošanas pieredzi. Jūs varat izdzēst vai bloķēt šīs sīkdatnes jebkurā brīdī, bet, ja Jūs to darīsiet, dažas interneta vietnes iespējas var nedarboties tik labi, kā iecerēts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas var veikt atsevišķas funkcijas Navisoft SIA vajadzībām.

PERSONAS DATI UN TO NODOŠANA

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi, un apkopotie dati tiek glabāti mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas šeit ir aprakstīti.

KĀ KONTROLĒT SĪKDATNES?

Jūs varat kontrolēt un/vai izdzēst sīkdatnes, ja to vēlaties. Jūs varat izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā, bet ja Jūs to darīsiet, atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Jums var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet vietni. Jūs varat piekrist vai atteikties no sīkdatņu izmantošanas Navisoft SIA portālos http://www.Navisoft.lv un https://portal.Navisoft.lv/selfservice , piekrītot vai noraidot sīkdatņu izmantošanas piedāvājumu.

KĀ MĒS KOPĪGOJAM JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU?

Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju vai biznesa informāciju mēs varam padarīt pieejamu sabiedrībām, kas nodrošina pakalpojumus, palīdzot mums uzņēmējdarbībā, piemēram, ar interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanu, TIKAI PĒC JŪSU ATĻAUJAS SNIEGŠANAS un ja tas nav pretrunā ar privātuma politikā minētajiem punktiem. Likuma ietvaros Jūsu personisko informāciju varam nodot valsts institūcijām pēc to pieprasījuma, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Mēs nekādā veidā netirgosim Jūsu personisko informāciju trešajām pusēm.